Plakanie jumti

Bitumena, sintētisko materiālu, kā arī šķidrā hidroizolācija.

Šeit atrodamās informācijas patiesumu garantē attiecīgo profesiju arodorganizācijas