Namdaru un konstruktīvie darbi

Jumta, fasādes un koka konstrukcijas. Jumta metāla konstrukcijas.

Šeit atrodamās informācijas patiesumu garantē attiecīgo profesiju arodorganizācijas