Kvalitāte vispirms

Kas mēs esam?

Vietne, kurā var atrast pakalpojumu sniedzējus, kuriem ir atbilstošas kvalifikācijas un specializācijas noteiktam pakalpojumam.

Kāds ir mērķis?

Dot iespēju pakalpojumu saņēmējiem būt pārliecinātiem par veikto darbu kvalitāti un iesaistīto darbinieku kompetenci.

Kā tas darbojas?

Komersants (pakalpojumu sniedzējs) saņem pielaidi konkrētiem pakalpojumiem, ja viņa rīcībā ir atbilstošas specializācijas un kvalifikācijas darbinieks.

Kurš nosaka kvalifikācijas un specializācijas?

Par tām atbildīgas ir profesionālas organizācijas, kuras ir tiesīgas pieņemt kvalifikācijas pārbaudījumus un piešķirt kvalifikācijas atbilstošā specializācijā.

Kurš kontrolē darbu kvalitāti?

Par darbinieku atbilstību kvalifikācijas līmenim atbild profesionālā organizācija, līdz ar to darbiniekiem tiek veikta regulāra kvalifikācijas uzraudzība. Par konkrēti veiktiem pakalpojumiem atbild darbinieks un viņa darba devējs. Ja pakalpojuma kvalitāte neatbilst kvalifikācijas prasībām, darbinieks tiek izslēgts no platformas, un komersants zaudē pielaidi šiem pakalpojumiem.

Cik kvalificētu darbinieku ir jābūt komersantam, lai tas varētu reģistrēties platformā?

Katram komersantam ir vismaz viens darbinieks noteiktā specializācijā, konkrētā kvalifikācijā.

Kā es zināšu, ka man darbus veic kvalificēts darbinieks?

Katram darbiniekam ir individuāli reģistrēts numurs, un tam ir jābūt atrodamam šajā platformā. Darbiniekam uz jūsu telefona numuru vai e-pastu ir jānosūta piekļuve savai kartiņai, kura satur nepieciešamo informāciju - foto, vārdu, uzvārdu, darba vietu un kvalifikācijas atbilstošā specializācijā.

Kas jādara, ja ieradušies darbinieki platformā nav atrodami?

Jāvēršas pie komersanta, pieprasot norīkot darbā atbilstošas specializācijas un kvalifikācijas darbinieku, bet šiem darbiniekiem jāliedz iespēja uzsākt pakalpojuma sniegšanu. Ja uzņēmumam ir pielaide konkrētai kvalifikācijai noteiktā specializācijā, tas nozīmē, ka viņa rīcībā ir vismaz viens darbinieks ar kvalifikācijas apliecinājumu.